Malina

Način obrade

Zamrznuta malina IQF

D/Z malina rolend celi plodovi

D/Z malina orginal
 

Varijateti

Meeker

Američka sorta sa suvom materijom do 13 bk, težine ploda oko 4,5 g, svetlo crvene boje, čvrstog ploda pogodna za svežu prodaju kao i za zamrzavanje.

Vilamet

Američka sorta sa suvom materijom do 12 bk,težina ploda oko 4,5 g, pogodna za industrijsku preradu i zamrzavanje.