Lisičarka

Način obrade

Sveža lisičara.

 

Pakovanje

Sveža lisičara u drvenim holondezima od prirodnog materijala zavisno od specifičnosti tekuće sezone.